Przekaż 1%

Dane osobowe i polityka prywatności

Oświadczenie o polityce prywatności i ochronie danych osobowych

Oświadczenie o polityce prywatności i ochronie danych osobowych informuje o tym, jakie dane osobowe są gromadzone przez Fundację w ramach prowadzonej przez nią działalności oraz w jaki sposób te dane są przetwarzane i wykorzystywane.

Gromadzenie danych
Fundacja nie przechowuje danych osobowych osób dokonujących wpłat na rzecz Fundacji. Dane osobowe niezbędne do przyjmowania wpłat gromadzone są przez operatora płatności internetowych firmę DotPay S.A. Fundacja ma do nich wgląd i korzysta z nich tylko w celach statystycznych oraz w uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku reklamacji związanej z rozliczeniem. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności firmy DotPay S.A. znajdują się pod tym adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/bezpieczenstwo/

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych związanych z przyjmowanymi wpłatami i do ich rozliczania i księgowania. Fundacja może korzystać z adresu e-mail podanego przez osobę dokonującą wpłaty w celu komunikacji z tą osobą. Ma to na celu zapewnienie pomocy technicznej i wszelkiej innej, jak też dostarczenie ważnych informacji związanych z Fundacją. Pozostałe dane niezbędne w procesie rozliczeniowym przetwarzane są przez DotPay S.A. wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

Fundacja nie pobiera, nie przetwarza ani nie przechowuje w ramach użytkowania tej strony danych nieosobowych takich jak np. adresy IP, lokalne dane Flash, typ przeglądarki, system operacyjny, adres strony, z której użytkownik wszedł na tę stronę, datę, czas, czas trwania korzystania z tej strony, częstotliwość korzystania.

Przekazywanie danych
Dane użytkowników traktowane są przez Fundację ściśle poufnie i wgląd do nich ma jedynie Zarząd Fundacji.

Linki
Fundacja może umieszczać w serwisie linki do innych stron internetowych, w tym stron należących do naszych podmiotów zależnych i zewnętrznych usługodawców, którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisane w tym miejscu. Fundacja nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za politykę ani praktykę takich serwisów połączonych linkami i zachęca użytkownika, by przed skorzystaniem z takiej strony, zapoznał się z tymi informacjami.

Zmiany w polityce prywatności
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W chwili wprowadzenia zmian zostanie zmodyfikowana data ostatniej aktualizacji znajdująca się na końcu polityki. Jeżeli w tym dokumencie lub w sposobie wykorzystywania przez Fundację danych osobowych użytkowników nastąpią istotne zmiany, użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez opublikowanie widocznego zawiadomienia o tych zmianach w tym miejscu lub na stronie głównej strony.

Prawo do odwołania lub usunięcia danych
Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili żądać usunięcia przechowywanych danych osobowych.

Fundacja usunie dane osobowe użytkownika na jego życzenie. Proszę pamiętać o tym, że dane nie będą mogły zostać usunięte, jeśli istnieje obowiązek przechowywania lub dane te są nam jeszcze potrzebne do rozliczenia dokonanych wpłat.

Informacja o danych, wgląd w dane i usunięcie danych
W razie ogólnych pytań dotyczących tego oświadczenia o ochronie danych osobowych i ochrony danych prosimy o kontakt na adres e-mail: fundacjakisiela@gmail.com

Fundacja Kisiela
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
NIP: 525-241-87-30
REGON: 141301005
KRS: 0000299155