Sprawozdania Finansowe i Informacje Dodatkowe.

Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok
Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok
Informacja Dodatkowa za 2011 rok
Informacja Dodatkowa za 2010 rok